Oluline info ja abimaterjalid

Oluline info ja abimaterjalid2021-06-07T12:04:34+00:00

Lae abivahendi retsept alla SIIT!


Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga viivad 2021. aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini läbi pilootprojekti „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta“. See annab ka ilma puude ja töövõime languseta tööealistele inimestele (vanuses 16-63) võimaluse soetada riigipoolse soodustusega abivahendeid.

Loe täpsemalt siit


Kuidas kujuneb minu omaosaluse suurus?

Abivahendi soetamisel tasub riik omapoolse osa ning sina omaosaluse. Kui abivahendi omaosaluse maksumus on sinu jaoks liiga suur, on sul võimalus taotleda selle vähendamist (vt erimenetluse taotlemine). Taotlus omaosaluse vähendamiseks tuleb sul esitada sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist. Abivahendi soetamisel on sinu omaosaluse suurus alati minimaalselt 7 eurot (välja arvatud inkontinentsitoodete ostul ning abivahendi üürimisel).

Näiteks:

Arst on sulle välja kirjutanud ratastooli. Ettevõttes selgub, et sulle sobib ratastool, millele on kehtestatud üüri piirhinnaks kuus 34,50 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõtte spetsialist leiab sulle sobiva ratastooli piirhinna siseselt, maksumusega 27,80 eurot kuus. Riik tasub sinu eest 90% abivahendi maksumusest ehk 25,02 eurot ning sinu omaosaluse suuruseks jääb 2,78 eurot. Arvutuskäik: 27,8-(27,8*0,9)=2,78 eurot.

Kui sinule sobiva ratastooli üürihind kuus on 45 eurot (ehk üürihind kuus on suurem, kui kehtestatud piirhind 34,5 eurot), siis riik tasub sinu eest 90% piirhinnast ehk kokku 31,05 eurot. Summa mis jääb piirhinna ja abivahendi maksumuse vahele tuleb sinul endal tasuda. Seega jääb sinu omaosaluse suuruseks 13,95 eurot. Sellisel juhul on sul õigus esitada piirhinna suurendamiseks erimenetluse taotlus. Arvutuskäik: 45-(34,5*0,9)=13,95 eurot.

Sarnane loogika kehtib nii müügi- kui üüritehingute puhul, kõikide tootegruppide lõikes.


Eesti Haigekassa soodustuse arvutamine

Eesti Haigekassa soodustus arvutatakse enamasti nii et 90% piirhinnast tasub Eesti Haigekassa ja 10% isik. Kuid on mõningaid tooteid kus tulevad arvesse täiendavad reeglid ja erinevad hinnakokkulepped Eesti Haigekassa ja ettevõtete vahel.
OÜ Rehabilitatsiooniabi individuaalselt valmistatava tallatoe hind kujuneb järgnevalt:
Haigekassa piirhind individuaalsete tallatugede paari eest on 65 eurot. Haigekassa maksab sellest 90% ehk 58,50. OÜ Rehabilitatsiooniabi individuaalse tallatoe hinnakokkulepe Eesti Haigekassaga on 82,50. Seega jääb saame isiku osaluse kui lahutame kogusummas Eesti Haigekassa poolt tasutava 58,50 ja saame 24 eurot.